Bijlage 1 V987/2009

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

BIJLAGE 1 Van kracht gebleven toepassingsbepalingen van bilaterale overeenkomsten, en nieuwe bilaterale uitvoeringsovereenkomsten (uittreksel) (bedoeld in artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 2, van de toepassingsverordening)

BELGIË — NEDERLAND

a) Overeenkomst van 21 maart 1968 betreffende de invordering van socialeverzekeringspremies, alsmede de administratieve schikking van 25 november 1970 ter uitvoering van die Overeenkomst[1]

b) Akkoord van 13 maart 2006 inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging

c) Akkoord van 12 augustus 1982 inzake ziekengeld, moederschaps- en invaliditeitsverzekering

Aantekeningen

Voetnoten