Bijlage 5 V987/2009

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

BIJLAGE 5 Lidstaten die op basis van wederkerigheid het maximumbedrag van de in de derde zin van artikel 65, lid 6, van de basisverordening bedoelde vergoeding vaststellen op basis van het gemiddelde bedrag van de werkloosheidsuitkeringen die in het voorgaande kalenderjaar onder hun wetgevingen werden verstrekt (uittreksel) (bedoeld in artikel 70 van de toepassingsverordening)

BELGIË

Aantekeningen

Voetnoten