Bijlage II V883/2004

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst van de regeling

Bepalingen van verdragen die van toepassing blijven en die, naargelang het geval, beperkt zijn tot de personen die onder deze bepalingen vallen (artikel 8, lid 1)


Algemene opmerkingen

Opgemerkt zij dat de bepalingen van bilaterale verdragen die niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallenen die van kracht blijven tussen de lidstaten, niet zijn opgenomen in deze bijlage. Dit geldt ook voor verplichtingen tussen lidstaten die voortvloeien uit verdragen waarin bijvoorbeeld bepalingen zijn opgenomen betreffende de samentelling van in een derde land vervulde tijdvakken van verzekering.


Bepalingen van verdragen betreffende sociale zekerheid die van toepassing blijven:

Geen bepalingen in samenhang tussen België en Nederland


Aantekening

Voetnoten