Bijlage I V883/2004

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst van de regeling

Voorschotten op onderhoudsverplichtingen, bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie ( artikel 1, lid 4, onder z))

  België Nederland
I. Voorschotten op onderhoudsverplichtingen Voorschotten op onderhoudsgelden als bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.  
II. Bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie Geboorte- en adoptietoelage.  


Aantekening

Voetnoten