Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, 's-Gravenhage 14 maart 1978[1][2][3]

  • In werking getreden op 1 september 1992 (o.b.v. artikel 29)
  • Door Nederland geratificeerd op 25 juni 1992, met 'verklaring' (zie bij artikel 28)[4]
  • Het verdrag is door Frankrijk geratificeerd op 26/9/1979 en door Luxemburg op 19/6/1984.


(Vertaalde) tekst van het verdrag

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG

Artikel 1 - materieel toepassingsgebied

Artikel 2 - universeel toepassingsgebied

HOOFDSTUK II - TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 3 - rechtskeuze vóór huwelijk aan te wijzen rechtstelsels, onroerende goederen

Artikel 4 - eerste gewone verblijfplaats, gemeenschappelijke nationaliteit, nauwste verbondenheid

Artikel 5 - verklaringen

Artikel 6 - rechtskeuze tijdens huwelijk, aan te wijzen stelsels, onroerende goederen

Artikel 7 - onveranderlijkheidsbeginsel, uitzonderingen

Artikel 8 - wijziging toepasselijk recht

Artikel 9 - rechtsbetrekking tussen echtgenoot en derde

Artikel 10 - wilsovereenstemming

Artikel 11 - uitdrukkelijke rechtskeuze

Artikel 12 - huwelijkse voorwaarden

Artikel 13 - vorm rechtskeuze

Artikel 14 - openbare orde

HOOFDSTUK III - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 15 - aanknopingspunt gemeenschappelijke nationaliteit, meervoudige nationaliteit

Artikel 16 - interregionaal recht

Artikel 17 - interregionaal recht

Artikel 18 - interne wetsconflicten

Artikel 19 - interpersoneel recht

Artikel 20 - verhouding tot andere verdragen

Artikel 21 - intertemporeel recht

HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27 - voorbehouden

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31


Aantekeningen

Zie ook


Voetnoten

  1. Trb.syst. 48 (1978) nrs. 1-2: Trb. 1988 130 (Engels, Frans, Nederlandse vertaling); 1992 123
  2. Tekst verdrag in pdf op hcch.net
  3. Nederlandse vertaling verdragtekst op overheid.nl
  4. Verdrag in Verdragenbank van MinBuZa.nl