Ontslaguitkering

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Ter voorkoming van dubbele heffing danwel een minieme heffing hebben België en Nederland een gezamenlijke regeling getroffen. Zie 'Regeling van 1 september 2005'.

OESO-modelverdrag

In de 2014-herziening van het 'commentaar' zijn paragrafen 2.3 t/m 2.16 toegevoegd aan artikel 15. Gezien de dynamische interpretatie hebben deze direct werking.


Beleid NL


Jurisprudentie

  • Hoge Raad, 11 november 2011, nr. 11/00165[1]: bevestigt de geldigheid van de '11 juni 2004-arresten'.
  • Hoge Raad, 11 juni 2004, nr. 37714[2]
  • Hoge Raad, 11 juni 2004, nr. 38112[3]


Voetnoten