Spaarrichtlijn

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Titel

Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (PB L 157 van 26.6.2003, blz. 38–48)[1]

Samenvatting

De Europese Spaarrichtlijn, in werking getreden op 1 juli 2005, verplicht de EU‐lidstaten ofwel aan de fiscus te melden hoeveel intresten worden betaald aan niet‐ingezetenen, ofwel een bronheffing in te houden. Nederland koos voor de informatieverstrekking (van gegevens van rekeningshouders aan de Belgische fiscus). België koos voorlopig voor de bronheffing (genoemd ‘woonstaatheffing’). Deze bronheffing bedraagt momenteel 20 procent. België heeft aangekondigd dat het zal overschakelen op de automatische gegevensuitwisseling.

Externe links


Voetnoten