Zorgverzekeringswet

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Cijfers bijdragen

2015 2014[1] 2013[2] 2012[3] 2011[4] 2010[5] 2009[6] 2008[7] 2007[8] 2006[9]
Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet € ?[10] € 1.101[11] € 1.281[12] € 1.291[13] € 1.258[14] € 1.153[15] € 1.104[16] € 1.097[17] € 1.059[18] € 969[19]
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet[20]:
- inhouding op loon, WIA-/(WAO-/WAZ-)/Anw-/AOW-uitkering 6,95%[21] 7,50%[22] 7,75%[23] 7,10%[24] 7,75%[25] 7,05%[26] 6,90%[27] 7,20%[28] 6,50%[29] 6,50%[30]
- heffing over overige inkomsten (o.a. (pré-)pensioenen, ondernemingswinst) 4,85%[31] 5,40%[32] 5,65%[33] 5,00%[34] 5,65%[35] 4,95%[36] 4,80%[37] 5,10%[38] 4,40%[39] 4,40%[40]
- inkomstengrens € 51.976[41] € 51.414[42] € 50.853[43] € 50.064[44] € 33.427[45] € 33.189[46] € 32.369[47] € 31.231[48] € 30.623[49] € 30.015[50]
Inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ[51] / Wlz:
- inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf[52] 9,65%[53] 12,65%[54] 12,65%[55] 12,15%[56] 12,15%[57] 12,15%[58] 12,15%[59] 12,15%[60] 12,00%[61] 12,55%[62]
- inkomstengrens (geboren op of na 1-1-1946) € 33.589[63] € 33.363[64] € 33.363[65] € 33.863[66] € 33.436[67] € 32.738[68] € 32.127[69] € 31.589[70] € 31.122[71] € 30.631[72]
- inkomstengrens (geboren vóór 1-1-1946) € 33.857[73] € 33.555[74] € 33.555[75] € 34.055[76] € 33.485[77]
Woonlandfactor België 0,6715[78][79] 0,6715[80][81] 0,6760[82][83] 0,6760[84][85] 0,6827[86] 0,6827[87] 0,6430[88] 0,6149[89] 0,6603[90] 0,6168[91]

Regelgeving


Jurisprudentie

 • Dubbelgepensioneerde: arrest Nikula. Het Hof heeft bepaald dat het bedrag aan Nederlandse ziektekostenpremies niet hoger mag zijn dan het brutobedrag van het Nederlandse wettelijke pensioen dat is uitbetaald.

Zie ook


Voetnoten

 1. Cijfers 2014 op ZorginstituutNederland.nl
 2. Cijfers 2013 op ZorginstituutNederland.nl
 3. Cijfers 2012 op cvz.nl
 4. Cijfers 2011 op cvz.nl
 5. Cijfers 2010 op cvz.nl
 6. Cijfers 2009 op cvz.nl
 7. Cijfers 2008 op cvz.nl
 8. Cijfers 2007 op cvz.nl
 9. Cijfers 2006 op cvz.nl
 10. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2015) jo. artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2015 bedraagt de 'standaardpremie' in 2015 € 1.408 Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2015 gelijk aan € ? (waarop dit bedrag is gebaseerd is onduidelijk).
 11. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2014) jo. artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2014 bedraagt de 'standaardpremie' in 2014 € 1.329 Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2014 gelijk aan € 307 (waarop dit bedrag is gebaseerd is onduidelijk).
 12. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2013) jo. artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2013 bedraagt de 'standaardpremie' in 2013 € 1.478 Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2013 gelijk aan € 197 (waarop dit bedrag is gebaseerd is onduidelijk).
 13. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2012) jo. artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2012 bedraagt de 'standaardpremie' in 2012 € 1.426 Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2012 gelijk aan € 135 (waarop dit bedrag is gebaseerd is onduidelijk).
 14. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2011) jo. artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2011 bedraagt de 'standaardpremie' in 2011 € 1.375 Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2011 gelijk aan € 117 (waarop dit bedrag is gebaseerd is onduidelijk).
 15. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2010) jo. artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2010 bedraagt de 'standaardpremie' in 2010 € 1.262. Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2010 gelijk aan € 109 (waarop dit bedrag is gebaseerd is onduidelijk).
 16. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2009) jo. artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2009 bedraagt de 'standaardpremie' in 2009 € 1.209. Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2009 gelijk aan € 105 (Bedrag zoals blijkt uit Toelichting bij Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2009, nr. Z/VV-2905288, houdende wijziging van artikel 6.3.1 van de Regeling zorgverzekering, gepubliceerd in Stcrt. 2009, 19).
 17. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2008), zoals deze luidt na twee wijzigingen met terugwerkende kracht (Stcrt. 2008, 139 en Stcrt. 2009, 19) is deze gelijk aan de 'standaardpremie' verminderd met 'het geraamd gemiddeld verplicht eigen risico'. Conform Regeling vaststelling standaardpremie 2008 bedraagt de 'standaardpremie' in 2008 € 1.200. Blijkbaar is het 'geraamd gemiddeld verplicht eigen risico' in 2008 gelijk aan € 103 (waarop dit bedrag is gebaseerd is onduidelijk).
 18. Conform artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel c van Regeling zorgverzekering (tekst 2007) gelijk aan Regeling vaststelling standaardpremie 2007.
 19. Gebaseerd op Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2006, nr. Z/VV-2679576, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden. Dit bedrag lijkt afkomstig te zijn uit Kamerstukken II, 29 689, (Herziening Zorgstelsel), nr. 76 waarin staat: Uit de cijfers van het CPB blijkt dat de standaardpremie uitkomt op € 969 (gemiddelde premie € 1060 – gemiddelde no-claimteruggaaf € 91).
 20. Gebaseerd op artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel a van Regeling zorgverzekering
 21. Artikel 5.4, lid 1 Regeling zorgverzekering, tekst 2015
 22. Artikel 5.4, lid 1 Regeling zorgverzekering, tekst 2014
 23. Artikel 5.4, lid 1 Regeling zorgverzekering, tekst 2013
 24. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2012
 25. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2011
 26. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2010
 27. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2009
 28. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2008
 29. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2007
 30. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2006
 31. Artikel 5.4, lid 2 Regeling zorgverzekering, tekst 2015
 32. Artikel 5.4, lid 2 Regeling zorgverzekering, tekst 2014
 33. Artikel 5.4, lid 2 Regeling zorgverzekering, tekst 2013
 34. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2012
 35. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2011
 36. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2010
 37. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2009
 38. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2008
 39. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2007
 40. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2006
 41. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2015
 42. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2014
 43. Artikel 5.2 Regeling zorgverzekering, tekst 2013
 44. Artikel 5.1 Regeling zorgverzekering, tekst 2012
 45. Artikel 5.1 Regeling zorgverzekering, tekst 2011
 46. Artikel 5.1 Regeling zorgverzekering, tekst 2010
 47. Artikel 5.1 Regeling zorgverzekering, tekst 2009
 48. Artikel 5.1 Regeling zorgverzekering, tekst 2008
 49. Artikel 5.1 Regeling zorgverzekering, tekst 2007
 50. Artikel 5.1 Regeling zorgverzekering, tekst 2006
 51. Gebaseerd op artikel 6.3.1, tweede lid, onderdeel b van Regeling zorgverzekering, welke (op 19-12-2006) met terugwerkende kracht (tot 1-1-2006) is gewijzigd bij Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2006, nr. Z/F-2735434, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met diverse aangelegenheden (Stcr. 2006, nr. 247, blz. 32).
 52. Ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat!
 53. Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2015
 54. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2014
 55. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013
 56. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012
 57. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011
 58. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2010
 59. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009
 60. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008
 61. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2007
 62. Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2006
 63. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2015
 64. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2014
 65. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2013
 66. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2012
 67. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2011
 68. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2010
 69. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2009
 70. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2008
 71. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2007
 72. Artikel 2.10 Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2006
 73. Artikel 2.10a Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2015
 74. Artikel 2.10a Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2014
 75. Artikel 2.10a Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2013
 76. Artikel 2.10a Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2012
 77. Artikel 2.10a Wet IB 2001, einde tweede belastingschijf, tekst 2011
 78. Regeling zorgverzekering, Bijlage 4, tekst 2015.
 79. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2015 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden
 80. Regeling zorgverzekering, Bijlage 4, tekst 2014.
 81. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2014 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden
 82. Regeling zorgverzekering, Bijlage 4, tekst 2013.
 83. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2013 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden
 84. Regeling zorgverzekering, Bijlage 4, tekst 2012.
 85. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2011, nr. Z/VV-3093314, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2012 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden
 86. Regeling zorgverzekering, Bijlage 8, tekst 2011.
 87. Regeling zorgverzekering, Bijlage 8, tekst 2010.
 88. Regeling zorgverzekering, Bijlage 8, tekst 2009.
 89. Regeling zorgverzekering, Bijlage 8, tekst 2008.
 90. Regeling zorgverzekering, Bijlage 7, tekst 2007.
 91. Regeling zorgverzekering, Bijlage 7, tekst 2006.
 92. Zorgverzekeringswet op overheid.nl
 93. Besluit zorgverzekering op overheid.nl