0/01

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

De door België gesloten internationale overeenkomsten, die bepalingen op het stuk van inkomstenbelastingen bevatten, kunnen in drie categorieën ingedeeld worden :

1. algemene overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;
2. overeenkomsten met de beperkte opzet, dubbele belasting van scheepvaart- en luchtvaartondernemingen te vermijden;
3. overeenkomsten betreffende internationale en supranationale organisaties, zomede bilaterale en multilaterale overeenkomsten van uiteenlopende aard die bepalingen op het stuk van belastingen bevatten.


Aantekeningen