0/02

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

In dit commentaar worden vooralsnog enkel de algemene overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting behandeld. Wat de andere overeenkomsten betreft, raadplege men de teksten die in het WIB, deel V, gepubliceerd zijn, zomede de nadere toelichtingen die in het Com.IB voorkomen.

Dit commentaar zal geregeld worden bijgewerkt naarmate nieuwe overeenkomsten in werking treden of oplossingen van concrete gevallen nieuw inzicht in de toepassing van de een of andere bepaling verschaffen.


Aantekeningen