0/03

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Internationale dubbele belasting kan zeer algemeen worden geacht aanwezig te zijn, wanneer eenzelfde persoon ter zake van dezelfde belastbare materie (inkomen of vermogen) en dezelfde tijdsperiode in twee of meer staten aan vergelijkbare belastingen onderworpen wordt.

Uit hoofde van hun soevereiniteit onderwerpen de staten gewoonlijk aan belasting

  • eensdeels, de personen die op hun grondgebied hun fiscale woonplaats hebben (territorialiteit van de persoon; vgl. in België, WIB 92 art. 3, § 1 en 179);
  • anderdeels, de goederen die op hun grondgebied zijn gelegen en de inkomsten uit op hun grondgebied gelegen bronnen (territorialiteit van goederen en inkomsten; vgl. in België, WIB 92, art. 228).

De gelijktijdige toepassing van de bepalingen die verschillende staten op grond van dit tweevoudig territoriateitsbeginsel hebben uitgevaardigd, kan ontstaan geven aan dubbele belasting.

Internationale dubbele belasting kan ook haar oorzaak vinden in extensieve definities van begrippen als de fiscale woonplaats of de bron van inkomsten. Aldus behandelen sommige staten als inwoner elke persoon die gedurende ten minste zes maanden op hun grondgebied heeft verbleven; andere staten situeren de inkomstenbron op hun grondgebied wanneer de inkomsten eenvoudig aldaar ontvangen worden.

Internationale dubbele belasting kan ook nog het gevolg zijn van verschillende voor het vaststellen van de belastingplicht gebruikte criteria, bv. de nationaliteit van natuurlijke personen in de Verenigde Staten en in de Filippijnen.


Aantekeningen