0/17

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

De staat die volgens de overeenkomst belasting mag heffen -als woonplaatsstaat of als bronstaat-kan van zijn recht slechts gebruik maken voor zover zijn interne wetgeving in een belasting voorziet. Anderzijds stelt een overeenkomst geen beperkingen aan vrijstellingen, verminderingen, aftrekken, verrekeningen of andere tegemoetkomingen die ingevolge de interne wetgeving verleend worden. Uit de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de verdragsstaten ontstaat dus geen nieuwe belastingplicht. Ingeval daartoe behoefte bestaat, bv. om vrijstelling in de twee verdragsstaten te vermijden, kan de goedkeuringswet de interne wetgeving wel zodanig wijzigen of aanvullen, dat belasting wordt geheven overeenkomstig het verdrag in gevallen waarin normaliter geen belastingplicht bestaat (zie bv. wet tot goedkeuring van de ov. met Duitsland, art. 2).


Aantekeningen