0/18

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Voor zover aan het recht tot belastingheffing geen beperkingen zijn gesteld bv. maximum-heffing van dividenden en interest in de bronstaat, verplichtingen bij de bepaling van de winst van een vaste inrichting, beperking van het belastingtarief voor een vaste inrichting van een vennootschap mag de tot heffing bevoegde staat zijn recht volgens de regelen van zijn interne wetgeving uitoefenen. Daarbij is hij voor de toepassing van zijn belasting niet gebonden door de kwalificatie van de inkomsten, die na de verdragsregeling voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid geldt. De in de verdragen gebruikte definities (fiscale woonplaats, vaste inrichting, definitie van de inkomstengroepen, enz.) Zijn immers in beginsel onafhankelijk van die welke in de nationale wetgeving voorkomen en gelden slechts voor de toepassing van het desbetreffende verdrag.

Aldus kunnen bv. inkomsten uit landbouw, die in de overeenkomsten naar de OESO-modellen als inkomsten uit onroerende goederen worden aangemerkt, als winsten belast worden in de staat waar de gronden zijn gelegen indien zij door de interne wetgeving van die staat aldus gekwalificeerd zijn.


Aantekeningen