0/19

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Een verdrag dient bijgevolg op de navolgende wijze met het interne recht te worden gecombineerd :


1. Ten aanzien van inwoners van België die inkomsten uit het partnerland verkrijgen, moet achtereenvolgens worden nagegaan:

 • tot welke categorie de inkomsten in het betrokken partnerland behoren volgens het verdrag;
 • onder welke omstandigheden de inkomsten in het partnerland worden verkregen (bv. door bemiddeling van een vaste inrichting of niet) ;
 • of het partnerland ingevolge het verdrag belasting mag heffen en, zo ja, of aldaar een beperking aan de belastingheffing is gesteld;
 • of de inkomsten in België volgens het interne recht belastbaar zijn en, zo ja, onder welke categorie;
 • of België als woonplaatsstaat volgens het verdrag een vermindering (vrijstelling met progressievoorbehoud, verrekening van FBB, aftrek als DBI, enz.) moet verlenen;
 • of het interne recht geen verregaander vermindering verleent (uitzonderlijke gevallen) .


2. Ten aanzien van niet-inwoners die inkomsten uit België verkrijgen, moet achtereenvolgens worden nagegaan

 • of de verkrijger een inwoner van het betrokken partnerland is overeenkomstig het verdrag;
 • of en, zo ja, hoe de inkomsten in België volgens het interne recht belastbaar zijn;
 • tot welke categorie de inkomsten in België behoren volgens het verdrag;
 • onder welke omstandigheden de inkomsten in België worden verkregen (bv. door bemiddeling van een vaste inrichting, of niet);
 • of België volgens het verdrag belasting mag heffen en, zo ja, of een beperking aan de belastingheffing is gesteld.


Aantekeningen