0/20

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

De OESO-modellen en de meeste Belgische verdragen zijn in de onderstaande hoofdstukken ingedeeld:

I. Reikwijdte van de overeenkomst
II. Begripsbepalingen
III. Belastingheffing naar het inkomen
IV. Belastingheffing naar het vermogen
V. Bepalingen tot vermijding van dubbele belasting
VI. Bijzondere bepalingen
VII. Slotbepalingen.

Elk van die hoofdstukken bevat een aantal artikelen; in enkele Belgische verdragen zijn de artikelen van de OESO-modellen nog aangevuld met bepalingen over materies die in de.modellen niet worden behandeld.

De eigenlijke regels ter verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de verdragsstaten komen voor in hoofdstuk III (inkomen) en hoofdstuk IV (vermogen). Deze regels dienen samen met die van hoofdstuk V te worden gelezen; dit laatste bevat immers de regeling die in de woonplaatsstaat wordt toegepast om dubbele belasting te vermijden voor inkomen resp. vermogen waarover de bronstaat belasting mag heffen en vormt aldus het sluitstuk op de hoofdstukken III en IV. Verder moet ook rekening worden gehouden met de bepalingen van de slotprotocollen waarmede sommige verdragen zijn aangevuld en die een integrerend deel van die verdragen vormen.


Aantekeningen