0/21

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Het commentaar is in 30 hoofdstukken ingedeeld; elk hoofdstuk komt in beginsel overeen met een artikel van de OESO-modellen; enkele hoofdstukken behandelen de stof van de bijkomende bepalingen die in de modellen niet voorkomen.

Deze hoofdstukken zijn:

1. Personen op wie de overeenkomsten van toepassing zijn
2. Belastingen waarop de overeenkomsten van toepassing zijn (OESO-modellen, hst. I, art. 1 en 2)
3. Algemene bepalingen
4. Inwoner
5. Vaste inrichting (OESO-modellen, hst. II, art. 3 tot 5)
6. Inkomsten uit onroerende goederen
7. Ondernemingswinst
8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart
9. Afhankelijke ondernemingen
10. Dividenden
11. Interest
12. Royalty's
13. Vermogenswinst
14. Zelfstandige beroepen
15. Niet-zelfstandige beroepen
16. Tantièmes
17. Artiesten en sportbeoefenaars
18. Pensioenen
19. Overheidsfuncties
20. Leraren en studenten
21. Andere inkomsten (OESO-modellen, hst. 111, art. 6 tot 21)
22. Vermogen (OESO-modellen, hst. IV, art. 22)
23. Vermijding van dubbele belasting (OESO-modellen, hst. V, art. 23)
24. Non-discriminatie
25. Regeling voor onderling overleg
26. Uitwisseling van inlichtingen
27. Invorderingsbijstand
28. Diverse bepalingen
29. Uitbreiding tot andere gebieden (OESO-modellen, hst. VI, art. 24 tot 28)
30. Inwerkingtreding -Beëindiging (OESO-modellen, hst. VII, art. 29 en 30)


Aantekeningen