0/22

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Het commentaar bevat een algemeen overzicht van de verdragsbepalingen. Op belangrijke verschillen die van de ene tot de andere overeenkomst kunnen optreden, wordt de aandacht gevestigd; in het bijz. in geval van conflict, blijft het niettemin nodig de tekst zelf van de desbetreffende overeenkomsten te raadplegen (zie WIB, deel V, 1).


Aantekeningen