1/3

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Personen die inwoner van een van de verdragsstaten zijn vallen uiteraard onder de toepassing van de overeenkomsten. Personen die volgens de wetgeving van de twee betrokken staten in die beide staten als inwoner worden aangezien (dubbele fiscale woonplaats) krijgen in de regel voor de toepassing van de overeenkomst een fiscale woonplaats toegewezen volgens de in een speciaal artikel neergelegde criteria (zie hst. 4). De ov. met Canada, China, Ierland, Japan en de Verenigde Staten maken hierop in bepaalde gevallen uitzondering (zie 1/5). Volgens de ov. met ex-USSR is een inwoner van beide verdragstaten een persoon die wordt geacht voor de belastingheffing inwoner van beide Staten te zijn gedurende hetzelfde tijdperk.


Aantekeningen