1/7

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

De ov. met Frankrijk, art. 24, § 2, 2* zin, voorziet in de mogelijkheid, dat de bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende staten in onderlinge overeenstemming de in die overeenkomst vastgelegde regelingen toepassen op inwoners van derde staten, die in een van de verdragsstaten een vaste inrichting bezitten waarvan sommige inkomsten uit de andere verdragsstaat afkomstig zijn.

Van deze mogelijkheid is in de praktijk nog geen gebruik gemaakt. De gevallen die zich zouden voordoen dienen aan het Hoofdbestuur onderworpen te worden.


Aantekeningen