11 Com.Ov.

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Hoofdstuk 11

Interest

11/00

Inleiding

11/01

11/02

11/03

11/04

11/05

Afdeling 1 - Belastingheffing in de woonplaatsstaat

11/101

11/102

11/103

Afdeling 2 - Behandeling in de bronstaat

Algemeen

11/201

11/202

11/203

Voorwaarden waaronder vermindering of vrijstelling kan worden verleend

11/204

11/205

Maatregelen tegen misbruik: Zwitserland

11/206

11/207

Verminderde belasting in België

Algemeen

11/211

Berekening van de verminderde R.V.

11/212

11/213

11/214

11/215

11/216

11/217

Vrijstelling van belasting in België

Algemeen

11/221

Boeten voor te late betaling

11/222

Interest van handelsschuldvorderingen

11/223

Interest van rekeningen-courant of voorschotten tussen banken

11/224

Interest van bankdeposito's

11/225

Interest toegekend aan ondernemingen of aan bepaalde instellingen

11/226

11/227

11/228

Interest toegekend aan of betaald door een verdragsstaat of een openbare instelling daarvan

11/229

Tabel van de verdragstarieven in België

11/230

Wijze waarop vermindering of vrijstelling van R.V. wordt verleend

Algemeen

11/231

Teruggaaf van het teveel geheven bedrag

11/232

Vermindering of vrijstelling bij de bron

11/233

Richtlijnen voor het indienen van de aanvragen

11/234

Meer dan één vervaldag per jaar

11/235

11/236

Richtlijnen voor de diensten – Controlemaatregelen

1° Teruggaaf van het teveel geheven bedrag

11/237

2° Vermindering of vrijstelling bij de bron

11/238

Collectieve aanvraag : Frankrijk

11/239

Aanvraag door de schuldenaar

11/240

Verminderde belasting in de partnerlanden

11/241

Vrijstelling van belasting in de partnerlanden

11/242

Wijze waarop vermindering of vrijstelling in de partnerlanden wordt verleend

Algemeen

11/251

Frankrijk

11/252

Zweden

11/253

Duitsland

11/254

Noorwegen

11/255

Groot-Brittannië

11/256

Griekenland

11/257

Japan

11/258

Portugal

11/259

Denemarken

11/260

Nederland

11/261

Spanje

11/262

Verenigde Staten

11/263

Luxemburg

11/264

Oostenrijk

11/265

Brazilië

11/266

Singapore

11/267

Italië

11/268

Ierland

11/269

Marokko

11/270

India

11/271

Indonesië

11/272

Maleisië

11/273

Israël

11/274

Malta

11/275

Tunesië

11/276

Canada

11/277

Tsjechoslowakije

11/278

Finland

11/279

Polen

11/280

Roemenië

11/281

Filippijnen

11/282

Korea

11/283

Ivoorkust

11/284

Australië

11/285

Zwitserland

11/286

Thailand

11/287

Pakistan

11/288

Joegoslavië

11/289

Nieuw-Zeeland

11/290

Hongarije

11/291

Sri Lanka

11/292

Afdeling 3 - Definitie van interest

11/301

11/302

11/303

11/304

11/305

Afdeling 4 – Interest toe te rekenen aan een vaste inrichting of een vaste basis in de bronstaat

11/401

11/402

11/403

11/404

Afdeling 5 - Definitie van de bron van interest

Algemeen

11/501

11/502

11/503

Interest ten laste van een vaste inrichting of een vaste basis

11/504

11/505

11/506

11/507

Buitenlandse interestcoupons in België geïncasseerd

11/511

11/512

11/513

11/514

Afdeling 6 – Bovenmatige interest

Algemeen

11/601

Bijzondere verhouding tussen de schuldenaar en schuldeiser of tussen hen beiden en derden

11/602

Normaal bedrag van de interest

11/603

11/604

11/605

11/606

Bijzondere regeling voor het bovenmatige deel

11/611

11/612

11/613

11/614