12 Com.Ov.

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Hoofdstuk 12

Royalty's

12/00

Inleiding

12/01

12/02

12/03

12/04

Afdeling 1 - Belastingheffing in de woonplaatsstaat

12/101

12/102

12/103

Afdeling 2 - Behandeling in de bronstaat

Algemeen

12/201

12/202

Voorwaarden waaronder vrijstelling of vermindering kan worden verleend

12/203

12/204

Maatregelen tegen misbruik : Zwitserland

12/205

12/206

Vrijstelling of vermindering in België

12/211

12/212

12/213

12/214

12/215

12/216

Wijze waarop de vrijstelling of vermindering van R.V. wordt verleend (opbrengsten van verhuring, verpachting, gebruik of concessie van roerende goederen)

Over te leggen bewijsstukken

12/231

Vrijstelling of vermindering bij de bron

12/232

12/233

Terugbetaling van geheven of teveel geheven R.V.

12/234

12/235

Meer dan één vervaldag per jaar

12/236

Aanvraag door de schuldenaar

12/237

Wijze waarop vrijstelling of vermindering van B.V. wordt verleend (auteurs-, reproduktie- en andere gelijkaardige rechten)

12/241

12/242

12/243

Vrijstelling of vermindering In de partnerlanden

Algemeen

12/251

Frankrijk

12/252

Zweden

12/253

Duitsland

12/254

Noorwegen

12/255

Groot-Brittannië

12/256

Griekenland

12/257

Japan

12/258

Portugal

12/259

Denemarken

12/260

Nederland

12/261

Spanje

12/262

Verenigde Staten

12/263

Luxemburg

12/264

Oostenrijk

12/265

Brazilië

12/266

Singapore

12/267

Italië

12/268

Ierland

12/269

Marokko

12/270

India

12/271

Indonesië

12/272

Maleisië

12/273

Israël

12/274

Malta

12/275

Tunesië

12/276

Canada

12/277

Tsjechoslowakije

12/278

Finland

12/279

Polen

12/280

Roemenië

12/281

Filippijnen

12/282

Korea

12/283

Ivoorkust

12/284

Australië

12/285

Zwitserland

12/286

Thailand

12/287

Pakistan

12/288

Joegoslavië

12/289

Nieuw-Zeeland

12/290

Hongarije

12/291

Sri Lanka

12/292

Afdeling 3 - Definitie van royalty's

Algemeen

12/301

12/302

12/303

12/304

12/305

12/306

Royalty's voor onderverhuring of onderlicentie

12/311

Auteurs- en reproduktierechten

12/312

Huurgelden voor films en geluids- of beeldbanden

12/313

12/314

Licentierechten

12/315

12/316

12/317

Vergoedingen voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap

12/318

12/319

Betalingen voor technische bijstand

12/320

12/321

12/322

Verhuring van lichamelijke roerende goederen

12/323

12/324

12/325

12/326

Afdeling 4 - Royalty's toe te rekenen aan een vaste inrichting of een vaste basis in de bronstaat

12/401

12/402

12/403

12/404

Afdeling 5 - Definitie van de bron van royalty's

12/501

12/502

12/503

12/504

Afdeling 6 - Bovenmatige royalty's

Algemeen

12/601

Bijzondere verhouding tussen schuldenaar en schuldeiser of tussen hen beiden en derden

12/602

Normaal bedrag van royalty's

Algemeen

12/603

12/604

Uitdrukkelijke maatstaf bij afhankelijke ondernemingen

12/605

12/606

12/607

12/608

12/609

Royalty's op in een vennootschap of vereniging ingebrachte rechten

Frankrijk

12/610

Bijzondere regeling voor het bovenmatige deel

12/611

12/612

12/613

12/614