2/21

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tekst regeling

Onder belastingen naar het inkomen en naar het vermogen als bedoeld in de algemene omschrijving van de zakelijke werkingssfeer (afd. 1) worden verstaan alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen, naar het gehele vermogen of naar bestanddelen van het inkomen of het vermogen, met inbegrip van voordelen uit de vervreemding van roerende of onroerende goederen en van meerwaarden in 't algemeen. Het is zonder belang of deze belastingen volgens algemeen geldende regels dan wel op bijzondere, in sommige landen bestaande -bijv. forfaitaire- grondslagen worden berekend (ov. met Griekenland art.2, § 3, B). Deze algemene definitie ontbreekt in sub 2/12 vermelde ov. en in de ov. Met de ex-USSR.

Onder de algemene definitie vallen ook veelal de in sommige landen geheven belastingen naar het bedrag van de door ondernemingen betaalde lonen (zie 2/35) .


Aantekeningen